>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Lietuviška versija.

„EKO-TERMS SERVIS s.r.o.“ PASLAUGŲ PASIŪLYMAS

Napájadlá 11, 040 12  Košice, Slovenská republika

Napájadlá 11, 040 12 Košicė, Slovakijos Respublika

www.ets-ke.sk el. paštas: post@ets-ke.sk Tel.: +421 55 611 24 11   Faksas: +421 55 625 78 35

 

1. Automatinių montavimo sistemų (QAL 2 ir AST) bandymas, kalibravimas ir tikrinimas pagal EN 14 181. Sistemų apžiūra – akredituota veikla pagal ISO/IEC 17025 ir ISO/IEC 17020.

 

2. Akredituoti emisijų bei būsenos ir atskaitos parametrų matavimai toliau nurodytose ribose:

- kietųjų teršiančių dalelių (dulkių), PM10, PM2,5;

- CO, NOx kaip NO2, SO2, TOC, HCl, HF, NH3, H2S;

- kietos, skystos ir dujinės fazių sunkiųjų metalų;

- kietos, skystos ir dujinės fazių dioksinų ir furanų (PCDD/F);

- polichloruotų bifenilų (PCB);

- organinių dujų ir garų (maždaug 80 junginių);

- ribos nurodytos akreditacijos sertifikate Nr. S-188.

Būsenos parametrų matavimai: temperatūros, slėgio, greičio, drėgmės, tūrinio tiekimo, dujų tankio, O2.

 

3. Akredituoti emisijų ir procesinių analizatorių, veikiančių elektrocheminiu ir fizikiniu principais, kalibravimas. Analizatoriai skirti šiems komponentams: O2, CO, NO, SO2, HCl, HF, TOC, NH3, N2O, CO2 ir kitiems pagal akreditacijos sertifikatą Nr. K-071.

 

4. Technologiniai akredituoti emisijų ir techninių oro parametrų matavimai:

- filtrų (elektrostatinių, tekstilės, mechaninių, šlapių skirtuvų, biofiltrų...) našumo;

- desulfacijos laipsnio matavimas;

- terminių separuojančių emisijos sistemų našumo nustatymas;

- išmetamųjų dujų kokybės matavimai ir bandymai, reikalingi parengti numatytų separavimo sistemų projektus;

- termotechniniai matavimai.

 

5. Konsultacijos nurodytose srityse.

Visas nurodytas paslaugas mūsų kompanija teikia jau 16 metų Slovakijos Respublikos ir užsienio užsakovams, kurie naudoja energetinius ir technologinius išteklius, įskaitant pavojingųjų ir komunalinių atliekų deginimo stotis.

 

Kontaktinis asmuo rusų kalba:                                          Kontaktinis asmuo anglų ir rusų kalbomis:

Mr. Ignác Kožej                                                                Mr. Tomáš Varró

Telefonas: +421 903 628 241                                            Telefonas: +421 904 147 450

Akreditacijos sertifikatą Nr. K-071
Akreditacijos sertifikatą Nr. K-071
Akreditacijos sertifikate Nr. S-188
Akreditacijos sertifikate Nr. S-188
Akreditacijos sertifikate Nr. I-029
Akreditacijos sertifikate Nr. I-029
© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií