>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Polska Wersja

POMIARY AUTORYZOWANE I AKREDYTOWANE

 • uprawnione i technologiczne pomiary emisji podstawowych substancji zanieczyszczujących (CO, NOx, SO2,TOC i czastky sztywne) na wszystkich kategoriach źródeł zanieczyszczenia powietrza
 • uprawnione i technologiczne pomiary emisji wybranych gazowych i stałych anorganicznych substancji zanieczyszczujących na wszystkich kategoriach źródeł zanieczyszczenia powietrza
 • uprawnione i technologiczne pomiary emisji organicznych podmiotów i dioksynów i furanów na wszystkich kategoriach źródeł zanieczyszczenia powietrza
 • ogólne badania funkcyjne automatyzowanych systemów monitorujących (AMS) emisji i związanych wiekości na źródłach zanieczyszczenia
 • akredytowane i uprawnione pomiary wielkości ogólnych warunków użytkowania
 • kalibracja analizatoru do pomiaru składników gazowych CO, NO, NO2, SO2, CO2, O2, TOC, HCl, HF

TECHNIKA CIEPLNA

 • stwierdzanie gospodarności i cieplnej skuteczności urządzeń energetycznych
 • optymalizacja użytkowania agregatów cieplnych
 • cieplno-techniczne pomiary i analizy pracy urządzeń technologicznych i energetycznych
 • analizy strat cieplnych
 • optymalizacja stosunków spalania palników w spółpracy z autoryzowanym serwisem

DZIAŁALNOŚĆ DORADCZA

 • wydawanie opinii fachowych w sprawach ochrony powietrza
 • pomiary skuteczności i powietrzno-techniczych parametrów urządzeń separacyjnych
 • propozycje a opiniowanie optymalnej wysokości kominu z punktu widzenia rozpraszania substancji zanieczyszczujących
 • działalność konsultacyjna i doradcza w dziedzinie ochrony powietrza i techniki cieplnej

UZYSKANE UPRAWNIENIA

• zaświadczenie Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej o wpisaniu w szczególny poczet dla uprawnionych pomiarów emisji substancji zanieczyszczujących ze stałych źródeł zanieczyszczenia i kalibracji ruchomych ewent. stacjonarnych komunalnych systemów monitorujących

świadectwo o akredytacji nr K – 071 (laboratorium kalibracyjne)
świadectwo o akredytacji nr K – 071 (laboratorium kalibracyjne)
świadectwo o akredytacji nr S – 188 (laboratorium badawcze)
świadectwo o akredytacji nr S – 188 (laboratorium badawcze)
świadectwo o akredytacji nr I – 029 (inspekcyjna)
świadectwo o akredytacji nr I – 029 (inspekcyjna)
© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií