>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie je jedinou svojho druhu na Slovensku. Ponúka zapojenie študentov do výskumu, stáže v priemyselných podnikoch s perspektívou dobrého zamestnania, podnikové štipendiá, príležitosť študovať v angličtine, ale aj výmenné pobyty na zahraničných univerzitách.

 

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie prechádza od 1.7.2017 dôležitými a aj kľúčovými zmenami. Jedným s cieľov je osloviť mladých ľudí a podporiť ich v štúdiu technických smerov. Pri dotazníkových prieskumoch bolo vyhodnotené, že rodičia a priatelia sú významnými činiteľmi, ktorí ovplyvňujú mladých ľudí pri výbere študijného odboru na vysokej škole.

© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií