>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

HERĽANY 2014

13. až 15. októbra 2014 organizovala naša spoločnosť 9. ročník seminára

HERĽANY 2014

spojený s oslavami 20. výročia založenia našej spoločnosti. V oblasti ochrany ovzdušia pôsobíme od 7. septembra 1994.

Seminára sa zúčastnilo 90 účastníkov. Tradičnú vysokú odbornú úroveň tohto podujatia zabezpečili odborní garanti, prednášatelia a odborníci zo SR a ČR.

Odznelo 18 prednášok k aktuálnym témam a jedna praktická prezentácia zásahu "SMOKEMANA", ktorá bola spojená s vedomostným kvízom a zaujímavými cenami pre najšikovnejších.

Spríjemnením spoločenského večera bolo vystúpenie Vranovských heligonkárov, tanečné hity hudobnej skupiny FAMILY a tombola.

Organizačný výbor chce touto formou poďakovať všetkým partnerom, odborným garantom, prednášateľom a všetkým účastníkom za ich aktívny prístup a vysokú odbornú úroveň tohto podujatia. Tešíme sa na Vašu účasť na 10. ročníku o dva roky a radi privítame Vaše podnety a námety na zlepšenie.

Seminár sa konal pod záštitou

Ministerstva životného prostredia.

Pozvánka HERĽANY 2014.pdf
Pozvánka na seminár HERĽANY 2014 + Program seminára

© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií