>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Počas dní 28. až 30. mája 2018 organizuje naša spoločnosť 11. ročník seminára

OCHRANA OVZDUŠIA.

Prvýkrát sa bude seminár konať v metropole východu,

v kongresovej sále Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach.

Seminár sa bude konať pod záštitou ministra životného prostredia Ing. Lászlóa Sólymosa.


Na seminár sú vďaka podpore ministerstva životného prostredia bezplatne pozvaní všetci zástupcovia okresných úradov, odboru starostlivosti o životné prostrdie (OÚ OSŽP)

a taktiež zástupcovia všetkých piatich pracovísk slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Kapacity pre zástupcov štátnej správy sú už v rámci dotácie poskytnutej MŽP SR vyčerpané. Voľné kapacity sú už iba pre zástupcov prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia.

Tradičnú vysokú odbornú úroveň tohto podujatia zabezpečia zástupcovia z ministerstva životného prostredia (MŽP SR), odborní garanti, prednášatelia a odborníci zo SR a ČR.

Zástupcovia prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia tak budú mať jedinečnú šancu stretnúť sa na neutrálnej pôde so zástupcami orgánov ochrany ovzdušia, zástupcami MŽP SR a odborníkmi nielen v oblasti ochrany ovzdušia.

Odznejú prednášky na aktuálne témy ohľadom zákona o ovzduší a jeho vykonávacích predpisov, samozrejme nebude chýbať spoločenský večer spojený s prekvapením.

 

Spojenie mestskou hromadnou dopravou: zo zastávky "Staničné námestie" smerom "Polianska" - spoje č. 12, 16 a 29

© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií