>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Semináre Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia 2008

V mesiaci máj 2008 sa konali 3 semináre, ktoré zorganizovala novovzniknutá Asociácia súkromných laboratórií pre oblasť životného prostredia. EKO-TERM SERVIS s.r.o. ako jeden zo zakládajúcich členov bol organizátorom seminára konaného v Košiciach.

Semináre sa konali v Bratislave (20.5.2008), Banskej Bystrici (21.5.2008) a v Košiciach (27.5.2008).

Cieľom seminárov bola vzájomná výmena poznatkov a skúseností troch dotknutých skupín pôsobiacich v oblasti ochrany ovzdušia:
a) Úradov Životného prostredia
b) SIŽP - odborov ochrany ovzdušia
c) Oprávnených subjektov vykonávajúcich meranie emisií.

Formou workshopu, vzájomnou diskusiou a výmenou skúseností si účastnici ozrejmili rôzne pohľady na niektoré problémy a situácie, ktoré sa v reálnej praxi vyskytli s cieľom hľadania východísk a riešení.

© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií