>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Referencie

V priebehu 20 ročnej histórie vykonal EKO-TERM SERVIS s.r.o. tisícky oprávnených a technologických meraní u mnohých slovenských prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia. Medzi najväčších prevádzkovateľov patria:

BUKOCEL, a.s., Hencovce

BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovce

Calmit, s.r.o., Bratislava

Castor & Pollux, a.s., Bratislava

CEMMAC, a.s. Horné Srnie

Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov

DONGHEE Slovakia, s.r.o., Strečno

Duslo, a.s. Šaľa

Fakultná nemocnica Trnava

FORTISCHEM a.s., Nováky

Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník

CHEMES, a.s. Humenné

CHEMOSVIT, a.s. Svit

CHEMKO a.s., Slovakia, Bratislava

KOSIT, a.s. Košice

KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.

Kysucká NsP Čadca

Martinská teplárenská, a.s., Martin

MONDI SCP, a.s. Ružomberok

NAFTA a.s., Bratislava

OFZ, a.s., Istebné

OLO, a.s. Bratislava

PCA Slovakia, s.r.o., Trnava

SMZ, a.s., Jelšava

SLOVMAG, a.s., Lubeník

Tepláreň Košice a.s., Košice

U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., Bratislava

ZLH, a.s., Bratislava

ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom

Zvolenská tepláranská, a.s., Zvolen

Žilinská teplárenská, a.s., Žilina

© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií