>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Garančné merania rôznych parametrov:

  • účinnosť odlučovacích zariadení a filtrov
  • dosiahnutie garantovaných výstupných koncentrácií znečisťujúcich látok za odlučovacím zariadením
  • tesnosť odlučovacích zariadení (miera prisávania)
  • účinnosť dopaľovacích zariadení
  • zádržná doba pri požadovaných hodnotách kyslíka a teplote pri spaľovaní odpadov
  • podiel organických látok v zbytkoch po spaľovaní (strata žíhaním) odpadov
  • účinnosť dioxínových filtrov

Účelom týchto meraní je nestranným spôsobom formou akreditovaných skúšok preukázať splnenie zmluvne dohodnutých parametrov (garantovaných) medzi investorom a zhotoviteľom diela.

© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií