>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Inšpekčná činnosť na automatických meracích systémoch (AMS), ktorú vykonávame ako akreditovaný inšpekčný subjekt typu A podľa STN ISO 17020 v rozsahu úplných (QAL2) a periodických (AST) funkčných skúšok podľa normy STN EN 14181:2015. Najrozšírenejšie sú inšpekcie, skúšky a kalibrácie na AMS, ktoré monitorujú nasledovné parametre: CO, NO (NOx), SO2, TZL, NH3, HCl, HF, TOC, stavové a referečné veličiny (teplota, vlhkosť, objemový prietok, kyslík a podobne).

Ďalej vykonávame inšpekciu, skúšky a kalibrácie parametrov N2O, CO2 - skleníkové plyny.
© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií