>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Technologické akreditované merania, ktorých účelom sú najčastejšie:

  • zistenie účinnosti vzduchotechnických parametrov odlučovacích zariadení, čo dokumentuje ich technický stav (tesnosť, funkčnosť jednotlivých prvkov atď.)
  • získanie podkladov o emisnej produkcii ZZOv (kvalitatívna a kvantitatívna analýza odpadových plynov, efektívnosť spaľovania paliva), pre rôzne účely (napr. v rámci projektovej prípravy pre opravy a rekonštrukcie odlučovacích zariadení, a pre optimalizáciu spaľovacích pomerov)
  • získanie podkladov pre výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (správa z merania ako jeden z podkladov pre kvalifikovaný výpočet množstva v prípade stredných ZZOv)
  • zisťovanie pracovných charakteristík a kalibráciu kontinuálnych automatizovaných monitorovacích systémov na zdrojoch znečisťovania ovzdušia
© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií