>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Žiadosť o cenovú ponuku

Prosím vyplňte nasledujúci formulár

     
?
?
Prvé diskontinuálne oprávnené meranie nového zdroja
Prvé diskontinuálne oprávnené meranie jestvujúceho zdroja
Periodické diskontinuálne oprávnené meranie
Technologické meranie (pre interné potreby zákazníka)
Garančné meranie účinnosti kotlov
Funkčné skúšanie automat. meracieho systému (AMS)
Kalibrácia AMS/EMS
Iný
?
?
TZL
SO2
NOx-NO2
CO
TOC
HCl
HF
NH3
H2S
PCDD/F
O2
CO2
obj. prietok
cyklón
látkový filter
elektrostatický filter
aktívne uhlie
kondenzátor
dopaľovacie zariadenie
katalyzátor
mokrá práčka
iný
?
?
Zuzana Stařičná, obchodný manažér
© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií