Kontakt
Vyžiadať cenovú ponuku ›
EKO-TERM SERVIS s.r.o
Napájadlá 11
040 12 Košice
+421 / 55 / 611 24 11
sekretariat@ets-ke.sk
IČO: 31695671
IČ DPH: SK2020492276
Výpis z OR: Okr. súd Košice I, vložka č. 5125/V, odd. sro
Konateľ spoločnosti
Ing. Ignác Kožej
+421 903 628 241
+421 / 55 / 611 24 20
kozej@ets-ke.sk
Konateľ spoločnosti ekonomický úsek
Ing. Anna Kožejová
+421 904 859 444
+421 / 55 / 611 24 19
kozejova@ets-ke.sk
Obchodný úsek
Maroš Kožej
+421 903 628 217
maros.kozej@ets-ke.sk

Mária Kožejová
+421 903 628 243
+421 / 55 / 611 24 23
maria.kozejova@ets-ke.sk
Sekretariát
Anna Vargová
+421 903 628 216
+421 / 55 / 611 24 11
sekretariat@ets-ke.sk