SEMINÁRE > FMMR TUKE

FMMR TUKE

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie je jedinou svojho druhu na Slovensku.
Technická Univerzita Košice

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie je jedinou svojho druhu na Slovensku. Ponúka zapojenie študentov do výskumu, stáže v priemyselných podnikoch s perspektívou dobrého zamestnania, podnikové štipendiá, príležitosť študovať v angličtine, ale aj výmenné pobyty na zahraničných univerzitách.
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie prechádza od 1.7.2017 dôležitými a aj kľúčovými zmenami. Jedným s cieľov je osloviť mladých ľudí a podporiť ich v štúdiu technických smerov. Pri dotazníkových prieskumoch bolo vyhodnotené, že rodičia a priatelia sú významnými činiteľmi, ktorí ovplyvňujú mladých ľudí pri výbere študijného odboru na vysokej škole.