SEMINÁRE > Semináre a školenia

Semináre a školenia

OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, Košice

11. ročníkOCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

28. - 30.05. 2018


PREDOŠLÉ ROČNÍKY

10. ročník

OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

17. - 19.10. 2016

Učebno - výcvikové zariadenie Technickej univerzity Košice – Herľany

 

9. ročník

OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

13. - 15.10. 2014

Učebno-výcvikové zariadenie Technickej univerzity Košice – Herľany

 

8. ročník

OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

15. - 17.10. 2012

Učebno-výcvikové zariadenie Technickej univerzity Košice – Herľany

 

7. ročník

OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

25. - 27. 10. 2010

Hotel DAM, Košická Belá

 

6. ročník

ASPEKTY  PERIODICKÝCH   MERANÍ, FUNKČNÉ  SKÚŠKY  AMS,  PROBLEMATIKA  SPAĽOVNÍ  ODPADOV, IPKZ A OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH PLATNÝCH PREDPISOV

20. – 22. 10. 2008 

Učebno-výcvikové zariadenie Technickej univerzity Košice – Herľany

 

5. ročník

ASPEKTY  PERIODICKÝCH  MERANÍ,  FUNKČNÉ SKÚŠKY AMS, PROBLEMATIKA EMAS, PREVÁDZKA AMS, OBCHODOVANIE EMISIÍ CO2, IPKZ A OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

16. – 18. 10. 2006

Učebno-výcvikové zariadenie Technickej univerzity  Košice – Herľany