>   Seminár OCHRANA OVZDUŠIA 2018 - Košice
Seminár KOŠICE 2018
>   FMMR TUKE
Študuj na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach
>   Seminár Herľany 2016
10. ročník seminára Herľany - 17. až 19. októbra 2016
>   Seminár Herľany 2014
9. ročník seminára Herľany - 13. až 15. októbra 2014
>   Seminár Herľany 2012
8. ročník seminára Herľany - 15. až 17. október 2012
>   Seminár Košická Belá 2010
7. ročník - OCHRANA OVZDUŠIA V PODMIENKACH NOVÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
>   Seminár Herľany 2008
6. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematika spaľovní odpadov, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
>   Semináre ASL 2008
0. ročník seminára Asociácie súkromných laboratórií pre oblasť životného porstredia
>   Seminár Herľany 2006
5. ročník - Aspekty periodických meraní, funkčné skúšky AMS, problematiky EMAS, prevádzka AMS, obchodovanie emisií CO2, IPKZ a ochrana ovzdušia v podmienkach platných právnych predpisov
Archív
sk Русская версияMagyar változatWersja polska English versionLietuviška versija
EKO-TERM SERVIS s.r.o.

Seminár Košická Belá 2010

25. až 27. októbra 2010 naša spoločnosť organizovala 7. ročník seminára

Košicá Belá 2010

Téma seminára:

Ochrana ovzdušia v podmienkach nových právnych predpisov.

Seminára sa zúčastnilo 105 účastníkov zo SR a ČR. Odznelo 19 prednášok k aktuálnym témam. Na konkrétne otázky účastníkov bol realizovaný štvorhodinový workshop za účasti všetkých prednášateľov. Organizačný výbor chce touto formou poďakovať všetkým partnerom, odborným garantom, prednášateľom a všetkým účastníkom za ich aktívny prístup a vysokú odbornú úroveň tohto podujatia. Tešíme sa na Vašu účasť na 8. ročníku o dva roky a radi privítame Vaše podnety a námety na zlepšenie.

Fotogaléria

© EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií