Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Kalibrácie emisných analyzátorov

Kalibrácie emisných analyzátorov

Kalibrácie emisných analyzátorov vykonávame ako akreditovanú službu kalibračného laboratória (Odkaz na K - 071) na mieste u zákazníka, resp. kalibrácie prenosných analyzátorov spalín v rozsahu požadovanom zákazníkom v priestoroch nášho laboratória. Kalibrujeme analyzátory pracujúce na elektrochemickom aj fyzikálnom princípe (NDIR, chemiluminiscenčný, paramagnetický, FTIR, NDUV). Kalibráciu vykonávame v piatich bodoch rozsahu analyzátora pomocou certifikovaných referenčných materiálov alebo iných dostupných materiálov. Koncentrácie týchto referenčných materiálov nakupujeme v závislosti od rozsahu kalibrovaného analyzátora. Zákazník obdrží kalibračný certifikát a kalibračnú značku s vymedzenou dobou platnosti kalibrácie.

Najčastejšie kalibrované zložky: O2, CO2, CO, NO, NO2, SO2, TOC, HCl, HF, NH3, H2S, HCN, TRS, Hg, TZL, prietok, vlhkosť.

Akreditované kalibrácie sú vykonávané metódou nadväznosti na certifikované referenčné materiály alebo certifikované referenčné metódy.

Kalibrácie meradiel a snímačov fyzikálnych veličín: Teplota, vlhkosť

Teplota:

Predmetom kalibrácie sú

  • sklenené teplomery (-40 až 250 °C),
  • teplomery so zabudovaným snímačom teploty (-40 až 650 °C),
  • datalogery (-40 až 650 °C),
  • infračervené teplomery (35 až 500 °C),
  • termovízne kamery (35 až 500 °C),

Vlhkosť:

Predmetom kalibrácie sú

  • elektronické vlhkomery a záznamníky (30 až 90 % rel. vlhkosti),
  • snímače vlhkosti (30 až 90 % rel. vlhkosti),

Kalibrácie sú vykonávané v našom kalibračnom laboratóriu alebo u zákazníka podľa požiadaviek a dohody.