Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Kalibrácie emisných analyzátorov

Kalibrácie emisných analyzátorov vykonávame ako akreditovanú službu kalibračného laboratória (č. osvedčenia K - 071) na mieste u zákazníka, resp. kalibrácie prenosných analyzátorov spalín v rozsahu požadovanom zákazníkom v priestoroch nášho laboratória. Kalibrujeme analyzátory pracujúce na elektrochemickom aj fyzikálnom princípe (NDIR, chemiluminiscenčný, paramagnetický, FTIR, NDUV). Kalibráciu vykonávame v piatich bodoch rozsahu analyzátora pomocou certifikovaných referenčných materiálov alebo iných dostupných materiálov. Koncentrácie týchto referenčných materiálov nakupujeme v závislosti od rozsahu kalibrovaného analyzátora. Zákazník obdrží kalibračný certifikát a kalibračnú značku s vymedzenou dobou platnosti kalibrácie.