Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Kontrola účinnosti II. stupňa rekuperácie benzínových pár

EKO-TERM SERVIS s.r.o. vykonáva oprávnenú technickú činnosť - kontrolu účinnosti II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach benzínu ako akreditovanú službu skúšobného laboratória (č. osvedčenia S - 188). Na uvedenú činnosť sme vybavení dvoma samostatnými aparatúrami a špeciálne upravenými meracími vozidlami. Skúšky vykonávame mokrou metódou typu B podľa STN EN 16321-2.