Naše služby
Vyžiadať cenovú ponuku ›

Technologické merania

Technologické akreditované merania, ktorých účelom sú najčastejšie:

  • zistenie účinnosti vzduchotechnických parametrov odlučovacích zariadení, čo dokumentuje ich technický stav (tesnosť, funkčnosť jednotlivých prvkov atď.)
  • získanie podkladov o emisnej produkcii ZZOv (kvalitatívna a kvantitatívna analýza odpadových plynov)
  • optimalizácia dávkovania sorbentov za účelom znižovania prevádzkových nákladov
  • overovanie homogenity a vhodnosti podmienok pre inštaláciu AMS-E
  • optimalizácia spaľovacích pomerov za účelom minimalizácie vypúšťaného množstva znečisťujúcich látok, efektívnosť spaľovania paliva
  • optimalizácia prevádzkových parametrov koncových termických oxidačných zariadení
  • pre rôzne interné účely zákazníka (napr. v rámci projektovej prípravy pre opravy a rekonštrukcie odlučovacích zariadení)